Մրցույթ

Հայտարարություն

 

ՀՀ  ԿԳ  նախարարության   Երևանի  Մանուել   Քաջունու   անվան   հ. 54 ավագ   դպրոցը                  հայտարարում   է   մրցույթ    դպրոցի   բուֆետի   սպասարկման   համար :

 

Դպրոցի տնօրեն՝  Է. Պետրոսյան